Aansprakelijkheid en recht

Aansprakelijkheid en recht

Als ondernemer kun je aansprakelijk worden gesteld door iemand van buitenaf of door één van je werknemers. Of misschien wil je op een bepaald punt zelf wel iemand aansprakelijk stellen. Het is belangrijk om bepaalde risico’s af te dekken. Maar hoe pak je dat aan? Wij wijzen je de weg.

Welke risico’s kun je afdekken?
Je krijgt een geschil met een leverancier over een levering.
Een klant komt ten val in je winkel en stelt jou daar voor aansprakelijk.
Een medewerker loopt letselschade op tijdens het werk.
Je krijgt een geschil met een klant over een betaling.
Een klant wordt ziek van iets wat jij hebt geleverd.
Een medewerker veroorzaakt een verkeersongeval tijdens het bezorgen van producten.

Aansprakelijkheid en recht
Veelvoorkomende verzekeringen

 • + Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Veroorzaak jij of één van je medewerkers materiële schade tijdens het werk? En kan jouw onderneming daarvoor aansprakelijk worden gesteld? Dan kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen beperken. Een onmisbare verzekering voor iedere onderneming.

 • + Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen

  Als bestuurder, commissaris of toezichthouder loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld voor ‘onbehoorlijke taakvervulling’. De AVB biedt in dat geval geen uitkomst; het gaat om persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid. Oftewel: het privévermogen van jou als bestuurder is in het geding. Bovendien kun je ook nog eens aansprakelijk worden gesteld voor wanbestuur van een collega. Absoluut een risico waarbij stil moet worden gestaan.

 • + Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Ben je een administratief, juridisch of financieel dienstverlener? Wanneer je in zo’n beroep fouten maakt (bijvoorbeeld door nalatigheid of een vergissing), kunnen mensen of bedrijven hierdoor financieel nadeel leiden, zonder dat er sprake is van materiele schade of letselschade. Deze ‘zuivere vermogensschade’ is niet gedekt op een AVB. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan uitkomst bieden.

 • + Cyberrisksverzekering

  Automatisering en digitalisering brengen nieuwe risico’s met zich mee. Wat gebeurt er als een medewerker een verkeerde bijlage opent? Of als je firewall niet alles tegenhoudt? Je onderneming kan zomaar stil komen te liggen doordat het systeem niet meer werkt. Of er kunnen belangrijke gegevens gestolen worden of kwijtraken. Een cyberriskverzekering kan je beschermen tegen aanspraken van derden, maar ook tegen kosten die worden veroorzaakt door een incident. Informeer daarom naar een cyberriskverzekering. Zo sta je sterker als ondernemer.

 • + Milieuschadeverzekering

  Milieuschade heeft vele oorzaken, zoals bijvoorbeeld asbest. Maar ook gesmolten kunststoffen die na een brand in de grond of in het water terecht komen leveren schade aan het milieu. Als ondernemer heb je bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Met de milieuschadeverzekering kun je jezelf beschermen tegen de financiële gevolgen.

 • + Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM)

  Je medewerkers zijn vaak dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo kun je als ondernemer worden aangesproken voor schade door een ongeval die een werknemer onder werktijd heeft veroorzaakt. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn.  

 • + Vervoerdersaansprakelijkheid

  Vervoer je goederen voor anderen? Dan loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schade aan vervoerde zaken. Of misschien zelfs wel voor diefstal. Met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je jezelf tegen de contractuele aansprakelijkheid van jou als vervoerder.

 • + Zakelijke rechtsbijstand

  Met de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers ben je verzekerd van goede juridische bijstand bij vrijwel al je ondernemersactiviteiten. Zo kun je hoge en onverwachte juridische kosten vermijden en krijg je waar je recht op hebt.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.