Bedrijfspand verkopen

Bedrijfspand verkopen

Bedrijfspand verkopen

Voor het zo goed mogelijk vertalen van marktgedrag is kennis nodig van de onroerendgoedmarkt. nemassdeboer heeft in de omgeving Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Omstreken als geen ander inzicht en ervaring in deze markt.

Maak gebruik van ons zakelijke netwerk

Wij beschikken over een groot netwerk in de regio, dat zowel uit gemeentelijke overheden als ondernemers bestaat. Wij kennen de markt als geen ander, zijn nieuwbouwplannen vaak als eerste op het spoor en zijn op de hoogte van lokale bewegingen binnen de zakelijke markt .

Waarom nemassdeboer inschakelen

Bij het verkopen of taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed, houdt uw register makelaar-taxateur bij nemassdeboer rekening met de marktontwikkelingen, zowel de economische als de maatschappelijke. Tevens speelt het type onroerend goed, de bouwkundige staat en natuurlijk de locatie een zeer belangrijke rol bij het tot stand komen van een degelijke transactie of taxatie.

Verkopen en transporteren of het taxeren en het opmaken van taxatierapporten zijn verantwoordelijke taken, zowel naar u als naar financiële instellingen. Bij ons is uw opdracht in vertrouwde handen en beschikt u over een breed geaccepteerde partij.

Ons werkterrein

Nemassdeboer bemiddelt bij verkoop en taxeert al sinds 1991 bedrijfsmatig onroerend goed, waaronder o.a.:

 • kantoor- en bedrijfsgebouwen en -terreinen
 • distributie- en productiegebouwen
 • winkels
 • showrooms
 • recreatieparken en leisureprojecten
 • (her)ontwikkelingslocaties
Het doel van een taxatie

Taxaties van onroerend goed zijn regelmatig nodig. Dat komt omdat de markt voortdurend verandert en het doel van de taxatie steeds weer anders kan zijn. Zo kan er worden getaxeerd voor aankoop, verkoop, huur en verhuur, huurherzieningen, fusies en overnames, balanswaardering, successie, onroerende zaakbelastingen, financieringen en brandverzekeringen. Ook kan een taxatie de waarde bepalen voor een vastgoedindex en van belang zijn bij bijvoorbeeld onteigeningen en herontwikkelingen.

Taxeren van bedrijfsmatig vastgoed

nemassdeboer beschikt over gecertificeerde makelaar-taxateurs, en zijn ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert. Wij staan garant voor een objectieve en realistische taxatie van uw onroerend goed. Wij zijn in staat om:

 • Taxaties in een korte tijd uit te voeren.
 • Een professioneel aanspreekpunt te vormen voor al uw onroerendgoedtaxaties.
 • Te beschikken over gekwalificeerde taxateurs die voldoen aan alle diploma-en certificeringsnormen.
 • Nemassdeboer is een bekende naam in uw regio en kent de spelers in de markt.
 • Te beschikken over veel kennis met betrekking tot onroerend goed objecten.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.