DGA Totaalplan

DGA Totaalplan

Heeft u doelen en wensen waarvan u wilt weten of u ze kunt realiseren?  Wat zijn de gevolgen als u arbeidsongeschikt raakt, uw kinderen willen studeren of uw partner overlijdt? Is het mogelijk om na uw pensioen uw huidige levenswijze voort te zetten? Vragen en wensen waarvoor u voorzieningen kunt treffen in de vorm van verzekeren en sparen. Het nemassdeboer DGA TotaalPlan biedt oplossingen.

Wat behelst het DGA TotaalPlan

Het DGA TotaalPlan biedt compleet overzicht over ál uw financiële middelen, reserves, risico's en ambities.
Nu, straks en ook nog veel later.

 • Oudedagsvoorziening DGA
 • Pensioen in eigen beheer
 • Juridische & actuariële zaken
 • Extern verzekerde regeling
 • Pensioen BV

 • Levensloopregeling
 • Nabestaandenvoorziening
 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • Compagnonregeling

 • Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
 • Inkomstenvervanger
 • Voortzetting pensioenopbouw
 • Fiscale claimverzekering (VPB)
 • Vermogensbeheer
Kleine plannen, grote plannen

Iedereen heeft een plan; groot, klein, ambitieus of juist heel ‘low profile’. Wilt u juist nú genieten of toch liever een appeltje voor de dorst? Het maakt niet uit, het is namelijk zeer goed mogelijk voor beide situaties een financieel plan te trekken met het nemassdeboer TotaalPlan. En wijzigt uw plan? Geen probleem, dan wijzigt de invulling van het TotaalPlan met u mee.

Flexibel, helder, compleet. Úw plan!

Het DGA TotaalPlan

Wij adviseren hoe uw doelen en wensen zijn te realiseren en of uw huidige financiële producten nog bij u passen. Wij kijken naar uw arbeidsongeschiktheidsrisico, overlijdensrisico, uitvaart, pensioen, vermogensopbouw (beleggingen), lijfrente, woonlasten en natuurlijk hypotheek. Een totale aanpak, zo voorkomt u verrassingen achteraf. Het nemassdeboer TotaalPlan bestaat uit verschillende diensten waardoor u een goed overzicht en controle behoudt over uw financiële situatie, nu én in de toekomst.

“Dankzij het DGA TotaalPlan zijn nu al mijn verzekeringen in overeenstemming met mijn huidige situatie. Én er is niets over- of onderverzekerd!”
Wat is er 'verbeterd' aan het DGA TotaalPlan?

Het nemassdeboer TotaalPlan biedt een compleet pakket voor een vast bedrag per maand. De hoogte van dit maandelijkse bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een ondernemer heeft een complexere financiële huishouding dan een particulier.Feit blijft dat onze verbeterde aanpak en een goed op elkaar afgestemd plan te allen tijde meer voordeel oplevert dan het onderhouden van losse producten.

Wat mag ik van jullie verwachten?

 • Periodiek persoonlijk gesprek met uw adviseur én uitgebreide rapportage;
 • Doorlopend onderhoud en nazorg op uw complexe financiële producten;
 • Persoonlijke begeleiding bij belangrijke gebeurtenissen en claims op uw verzekeringen;
 • Doorlopende controle op wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.
DGA Totaalplan is óók: Rapport en persoonlijk advies

Elke drie jaar maakt uw adviseur voor u een nieuw financieel rapport. Hierin ziet u de ontwikkeling van uw totale vermogen en van uw inkomsten en uitgaven. Inzicht in uw financiële toekomst biedt u een basis om uw doelstellingen goed vast te stellen. De financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen en uw persoonlijke doelen worden als toekomstscenario’s inzichtelijk gemaakt. Úw wensen en mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt.

DGA Totaalplan is óók: Onderhoud, beheer en nazorg

Niet alleen uw persoonlijke situatie wijzigt. Ook producten, premies en rentes wijzigen. Een belangrijk onderdeel van het nemassdeboer TotaalPlan is onze doorlopende nazorg op uw complexe financiële producten. Zo controleren wij of uw huidige verzekeringen en andere financiële producten nog bij uw persoonlijke situatie passen. Ook houden wij voor u in de gaten of er aanbiedingen in de markt zijn die beter aansluiten bij uw situatie en wensen.

DGA Totaalplan is óók: Persoonlijke begeleiding

Uw adviseur staat klaar indien er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is. Bij claims op uw verzekeringen zijn wij uw aanspreekpunt en begeleiden wij u bij gesprekken met schade-experts en arbeidsdeskundigen. Wij begrijpen dat het voor u belangrijk is dat verzekeringsclaims tijdig en naar tevredenheid worden behandeld. Voor ons net zo belangrijk als voor u.

DGA Totaalplan is óók: Anticiperen op Fiscale wetgeving

De fiscale wetgeving en sociale voorzieningen veranderen voortdurend. De overheid trekt zich steeds meer terug en het sociale vangnet wordt beperkter. De gevolgen van wijzigingen in fiscale wet- regelgeving worden periodiek doorgevoerd in uw plan. Verder beschikken onze adviseurs over alle benodigde kennis en zijn zij uiteraard graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.
Karina Bont
Karina Bont
stuur email
Tel 0299-200999
Jan de Boer
Jan de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Binken
Nico Binken
stuur email
Tel 0299-200999
Job Kwakman
Job Kwakman
stuur email
Tel 0299-200999
Miranda Zwarthoed
Miranda Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Hans de Boer
Hans de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Dick Zwarthoed
Dick Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Karhof
Nico Karhof
stuur email
Tel 0299-200999
Donny de Vos
Donny de Vos
stuur email
Tel 0229-544333
Gijs Laan
Gijs Laan
stuur email
Tel 0229-544333
Fred Oudhuis
Fred Oudhuis
stuur email
Tel 0229-544333
Financieel Specialisten