31-12-2006

Terugblik 2006, een roerig financieel jaar


Terugblik 2006, een roerig financieel jaar 

Uitgaande van het toenemende aantal reacties op onze kwesties van geld neemt ons lezerspubliek nog steeds toe. Dit blijkt ook uit de reacties van mensen die onze kantoren bezoeken voor een financieel advies. Dat is een plezierige constatering en een aanmoediging u ook het komende jaar te blijven informeren over financiële wetenswaardigheden. Zo in de periode tussen een oud en een nieuw jaar is het aardig terug te kijken naar hetgeen ons in 2006 heeft bezig gehouden.

2006 het jaar van de nieuwe zorgverzekering
In het bijna achterliggende jaar is de invoering van een volledig nieuwe zorgverzekering waarschijnlijk het financiële onderwerp waar het meeste over is geschreven. De vervanging van de oude ziekenfonds- en particuliere verzekering voor de meer verdienenden, door de nieuwe zorgverzekering heeft ons allemaal behoorlijk bezig gehouden. Via vele vergelijkingssites en ‘spectaculaire’ aanbiedingen is de markt dan ook behoorlijk herverdeeld. Grote verzekeringsmaatschappijen verloren veel klanten en andere marktpartijen kregen er zoveel nieuw klanten bij dat de interne organisatie volledig vast liep. Nu de maatschappijen eindelijk de administraties weer goed op poten hebben, is het te hopen dat de nieuwe ‘slag’ die nu gaande is niet opnieuw tot grote verhuizingen van klantgroepen zullen leiden.

WAO wordt vervangen door de WIA
Een andere belangrijke wijziging in het afgelopen jaar betreft de vervanging van de WAO door de WIA. Mede door strengere keuringen wil de overheid meer mensen in het arbeidsproces houden of terugbrengen. Alleen voor ‘echte’ arbeidsongeschikten bestaat nog een adequate uitkering. Vanuit de overheid gezien lijkt de nieuwe wet te werken, want het aantal uitkeringsgerechtigden daalt sterk. Zo sterk zelfs dat het uitkeringsnivo voor de arbeidsongeschikten iets omhoog kan gaan. De verwerking van de nieuwe regels door de mensen en bedrijven is echter nog in volle gang. Zo merken wij in onze dagelijkse gesprekken dat de meeste relaties eigenlijk nog niet weten of en zo ja hoe de inkomenseffecten als gevolg van de WIA in hun bedrijf zijn geregeld.

Diverse andere onderwerpen
Naast de nieuwe zorgverzekeringen en de invoering van de WIA hebben wij het afgelopen jaar over diverse andere onderwerpen en ontwikkelingen geschreven. Zo stelden we in het begin van het jaar het nut (of misschien wel de noodzaak) van het begroten van uw inkomsten en uitgaven aan de orde. Ook hebben we de voors en tegens van sparen en beleggen aan de orde gesteld nu de aandelenbeurzen al weer enige jaren stijgen en de spaarrentes maar met moeite omhoog lijken te gaan.

Ook in 2006 schreven wij weer over de immer terugkerende ‘telefoonterreur’ van financiële adviesbureaus die aangeven u telefonisch het beste pensioen-, lijfrente- of hypotheekadvies te kunnen verstrekken. Via de bespreking van diverse praktijkvoorbeelden en aandacht voor de bestaande klachtenregelingen hebben wij getracht u wegwijs te maken in overwegingen die zouden moeten leiden tot het afnemen van een financieel product en wat u kunt doen als u het gevoel heeft belazerd te zijn.

De algemene renteniveaus waren in 2006 nog steeds erg laag. In verschillende kwesties hebben wij getracht u hiervan te laten profiteren door de advisering rond hypotheken en consumptieve kredieten als doorlopende kredieten en persoonlijke leningen onder uw aandacht te brengen. Tevens hebben we de aandacht daarbij gevestigd op de nog altijd ondoorzichtige benadering van aanbieders via de tv en het versluieren van verborgen ‘geheimen’ in de diverse hypotheekacties van de afgelopen maanden.

Naast de nieuwe zorgverzekering en verzekeringen voor de te ontstane ‘gaten’ door de WIA is ook de levensverzekeringsmarkt regelmatig onderwerp van onze rubriek, zo ook in 2006. Zo stelden we pensioenblunders voor ondernemers aan de orde en schreven we over wat u kunt doen met een vrijvallende lijfrentepolis. Ook het erfrecht was in 2006 weer de moeite waard om over te schrijven. Zo stonden we stil bij de gevolgen van echtscheiding en bij het nut of de noodzaak van een testament bij getrouwde kinderen. Al met al is 2006 dus weer een roerig financieel jaar geworden.

Meer artikelen hierover:

Kwestie van geld