MKB Bedrijvenplan

MKB Beter Geregeld

MKB Beter Geregeld

Alleen het allerbeste is goed genoeg voor uw onderneming. Wilt u dat ook eens ondervinden? Informeer naar onze geheel vrijblijvende Second Opinion.

Op basis van úw wensen optimaal verzekerd zijn, zonder teveel te betalen.
1. Advies & Uitvoering

Onze zakelijk adviseurs (MKB specialisten) geven u een overall advies over het al dan niet afdekken van de risico’s. Met u worden onze conclusies en aanbevelingen besproken en komen we samen tot de beslissing welke stappen wanneer en door wie moeten worden genomen.


Uitvoering:

Uw zakelijk adviseur verzorgt de uitvoering van het advies. Alle zaken zoals ingangsdatums, dekkingen,  formulieren, procedures en controles worden voor u uitgevoerd. Zodat alles tegen zo gunstig mogelijke condities tot in de puntjes wordt gerealiseerd en u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Waar kunt u op rekenen?

 • U krijgt advies op maat over de best passende oplossingen voor uw bedrijfssituatie.
 • Wij vergelijken uw situatie inclusief uw huidige verzekeringen met de huidige marktstandaard inzake premie en voorwaarden.
 • Wij controleren uw situatie op overbodige dekkingen en verzekeringen.
 • Wij stellen vast of er een beter passende oplossing is om uw risico's af te dekken.
2. Onderhoud en beheer

Wij zorgen voor het doorlopende beheer van uw risicobeheer en verzekeringsoplossingen. Regelmatig onderhouden wij contact met u (en derden) en toetsen wij of er zich  relevante wijzigingen in uw bedrijfssituatie hebben voorgedaan.

Waar kunt u op rekenen?

 • Periodiek overleg met uw zakelijk adviseur over ontwikkelingen in uw bedrijfssituatie en evt. benodigd revisie van de uitgevoerde oplossingen;
 • Wij volgen voor u de marktontwikkelingen en nieuwe productontwikkelingen; 
 • Wij informeren en instrueren verzekeraars over ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en relevante veranderingen binnen uw bedrijf;
 • De premie en condities van uw verzekeringen worden periodiek uitgebreid vergeleken;
3. Schadebehandeling & Belangenbehartiging

Schade? U ontvangt de beste service. Uw adviseur wordt betrokken bij de schadebehandeling en wij hebben een aparte schadeafdeling die zich volledig richten op het behandelen van schades. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en worden schades tijdig en zorgvuldig behandeld.

Waar kunt u op rekenen?

 • Optreden als adviseur en vraagbaak bij (dreigende) schades;
 • In behandeling nemen en uitzetten van schades bij de juiste verzekeraars en partijen;
 • Het aansprakelijk stellen van derden en verhalen van schades;
 • Het inschakelen, regisseren en coördineren van externe deskundigen zoals verzekeraars, expertisebureaus, advocaten, huurder, herstellers en betrokkenen; 
 • Het controleren van ingenomen standpunten en toetsing aan polisvoorwaarden, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gedragscodes;
 • Het bewaken van de voortgang van schadedossiers;
Kleine opsomming van de meest gebruikt verzekeringen+ Gebouwen en glas
+ Land- en werkmateriaal
+ Inventaris
+ Geld
+ Wagenpark
+ Bedrijfselektronica
+ Bedrijfsaansprakelijkheid
+ Reconstructiekosten
+ Milieuschade
+ Goederentransport
+ Bedrijfsmiddelen
+ Ongevallen
+ Rechtsbijstand
+ Bedrijfsschade
+ Ongevallen inzittenden

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.
Hans de Boer
Hans de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Binken
Nico Binken
stuur email
Tel 0299-200999
Karina Bont
Karina Bont
stuur email
Tel 0299-200999
Job Kwakman
Job Kwakman
stuur email
Tel 0299-200999
Miranda Zwarthoed
Miranda Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Donny de Vos
Donny de Vos
stuur email
Tel 0229-544333
Gijs Laan
Gijs Laan
stuur email
Tel 0229-544333
Jan de Boer
Jan de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Fred Oudhuis
Fred Oudhuis
stuur email
Tel 0229-544333
Onze zakelijke adviseurs