Pensioen voor werknemers

Pensioen voor werknemers

U wilt een goede pensioenregeling voor uw medewerkers maar het aanbod is groot. Wij wijzen u de weg. Wij informeren uw medewerkers, maken pensioenberekeningen en voeren onderhandelingen uit met pensioen verzekeraars.

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

 • Selectie en opstart van een nieuwe pensioenregeling
 • Beoordeling en vergelijking van de bestaande pensioenregeling en verzekeringscontracten
 • Introductie van de pensioenregeling bij medewerkers
 • Pensioenadvies bij fusie of overname
 • Begeleiding goedkeuringstraject inzake medewerkers/OR
 • Integratie van meerdere pensioenregelingen binnen uw bedrijf
 • Verplichtstellingsvraagstukken inzake bedrijfstakpensioenfondsen
Wel of geen pensioenregeling?

Ook beoordelen wij op basis van inleg, kosten en rendement of het zinvol is om wél of géén pensioenregeling te treffen. Een alternatieve oplossing is dat uw medewerkers zelfstandig vermogen gaan opbouwen voor later. Dit is mogelijk indien er geen verplichting van CAO of Bedrijfspensioenfonds geldt. In overleg met u bespreken wij de mogelijkheden en indien gewenst geven wij toelichting en advies aan uw medewerkers.

Professioneel advies door nemassdeboer

+ Inventarisatie
Analyse
Uitgebreid advies
Uitgebreid contact met werknemers
Uitvoeren onderhandelingen pensioenverzekeraar
+ Beheer en nazorg op uw pensioenregeling
+ Uitgebreid advies
+ Uitgebreid contact met werknemers

Advies aan werknemers

Het opzetten van een goede pensioenregeling vereist een grondige analyse en uitwerking. Hieronder treft u een overzicht aan van de werkzaamheden die u van ons mag verwachten als het gaat om onze begeleiding en advisering bij het opzetten van een pensioenregeling.Wij geven begeleiding bij:

 • Keuze soort pensioenregeling
 • We houden ook rekening met
 • Keuze verzekeraar en productaanbiedingen
 • Implementatie pensioenregeling
Beheer van uw pensioenregeling

Na de werkzaamheden rondom pensioenadvies voor werkgevers kunnen wij ingeschakeld worden voor pensioenbeheer. Beheer van een (semi) collectieve pensioenregeling is (zelfs voor professionals) een intensief traject.
 

Zorgplicht

De werkgever heeft richting diverse partijen een zorgplicht die (ook wettelijk) aan veel eisen moet voldoen. De kring van belanghebbenden wordt steeds groter:

 • De belastingdienst;
 • De pensioenuitvoerder;
 • De deelnemers;
 • De accountant;
 • De aandeelhouders.


Deze zorgplicht van de werkgever kunnen wij uit handen nemen.
 

Pensioenberekeningen

nemassdeboer zal voor u (zowel op individueel als collectiefniveau) berekening voor u uitvoeren en/of laten uitvoeren door derden. Dit laatste is in geval van actuariële  berekeningen. Indien nodig zullen wij na overleg met u een actuariskantoor inschakelen. Zo wordt u op een effectieve wijze geholpen.
 

Mogelijke berekeningen:

 • Fiscale pensioenberekeningen
 • Commerciële pensioenberekeningen
 • Kapitaalvaststellingen ten behoeve van partner- en/of wezenpensioen
 • Lijfrenteberekeningen
 • Echtscheidingsberekeningen
 • Uitstel of vervroeging van pensioen
 • Berekening inkoop van dienstjaren
 • Beoordeling van waardeoverdracht berekeningen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen
 • Uitzichtberekeningen
 • Premie(prognose)berekeningen
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.
Karina Bont
Karina Bont
stuur email
Tel 0299-200999
Jan de Boer
Jan de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Binken
Nico Binken
stuur email
Tel 0299-200999
Job Kwakman
Job Kwakman
stuur email
Tel 0299-200999
Miranda Zwarthoed
Miranda Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Hans de Boer
Hans de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Dick Zwarthoed
Dick Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Karhof
Nico Karhof
stuur email
Tel 0299-200999
Donny de Vos
Donny de Vos
stuur email
Tel 0229-544333
Gijs Laan
Gijs Laan
stuur email
Tel 0229-544333
Fred Oudhuis
Fred Oudhuis
stuur email
Tel 0229-544333
Onze pensioenspecialisten