Taxaties

Onroerend Goed Taxaties

Onroerend Goed Taxaties

nemassdeboer verzorgt taxaties voor woningen en bedrijfsmatig onroerend goed. Onze register taxateurs houden rekening met zowel economische en maatschappelijke marktontwikkelingen. Bel 0299-200999 en vraag naar Marleen, Johan, Eline of Marcel.

Onroerend Goed Taxaties
Jouw taxatie in vertrouwde handen

Bij het tot stand komen van een professionele taxatie spelen een aantal zaken een belangrijke rol zoals  het type onroerend goed, de bouwkundige staat en natuurlijk de locatie. Taxeren en het opmaken van een dergelijk taxatierapport is een verantwoordelijke taak, zowel naar jou als naar financiële instellingen. 

Register Makelaar-Taxateur o.z.

nemassdeboer beschikt over gecertificeerde makelaar-taxateurs, en is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert. Wij staan garant voor een objectieve en realistische taxatie van jouw onroerend goed.

Waardevol taxatierapport


Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier.
Een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde is voor alle betrokkenen van groot belang.

Taxaties zijn belangrijk bij:
  • Aanvraag hypotheek
  • Opstalverzekering
  • Nalatenschap
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Overdracht van een onroerende zaak (bijvoorbeeld van B.V. naar privé en vice versa )
  • Belasting (vaststellen overdrachtsbelasting, schenkingen, minnelijke waardering etc.)
  • Bedrijfsovername
  • Vaststellen van de huurwaarde
  • Vaststellen van de WOZ-waarde van jouw woning of bedrijf
NWWI Normen

Onze taxaties worden inhoudelijk getoetst en onze taxateurs worden beoordeeld volgens de NWWI normen. Deze normen zijn opgesteld door Stichting Taxaties en Validaties (STenV) bestaande uit de brancheorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro.

NWWI Taxateurs mogen alleen taxeren in een vastgesteld werkgebied. Nemassdeboer is geaccrediteerd om NWWI taxaties te verrichten in Waterland en Omstreken.

> Website NWWI

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met ons.
Marcel Roeleveld
Marcel Roeleveld
stuur email
Tel 0299-200999
Marleen Visser
Marleen Visser
stuur email
Tel 0299-200999
Johan Visser
Johan Visser
stuur email
Tel 0299-200999
Eline Jonk
Eline Jonk
stuur email
Tel 0299-200999
Het Makelaardij team