07-05-2019

Je maakt schade bij iemand anders. Waar moet die schade worden geclaimd?

Je maakt schade bij iemand anders. Waar moet die schade worden geclaimd?

Stel je voor. Je richt schade aan bij iemand anders en zegt: 'Geen probleem, ik ben verzekerd!'. Je meldt dit bij je aansprakelijkheidsverzekering en die adviseert je om de schade op de verzekering (vaak inboedel-/opstalverzekering) van de tegenpartij te claimen. Dit voelt niet terecht. Toch geven wij dit advies ook regelmatig aan onze verzekerden en tegenpartijen. Waarom? We leggen het je uit.

Tijdens een feestje stoot je per ongeluk met je arm tegen een lamp. De lamp valt op de vloer en is kapot. Hoe kunnen we de schade nu voor je regelen?

De eerste stap is om te kijken welke verzekeringen er mogelijk dekking bieden. Zelf heb je een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. De eigenaar van de lamp (de tegenpartij) heeft een Inboedelverzekering. De schade aan de lamp zou op beide verzekering geclaimd kunnen worden.

Als iemand schade lijdt door toedoen van een ander, mag hij zelf bepalen of hij die schade claimt op de eigen verzekering of dat hij de veroorzaker aanspreekt voor de schade.

In dit voorbeeld is de lamp 5 jaar oud. De nieuwwaarde van de lamp is € 800,-. De dagwaarde van de lamp is dan (uitgaande van 10% afschrijving per jaar) nog € 400,-.

Als de veroorzaker de schade indient bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, zal deze verzekeraar - als er dekking is - de daadwerkelijk geleden schade vergoeden. Dit is de schade op basis van dagwaarde.

Als de tegenpartij de schade op de inboedelverzekering claimt, zal hij € 800,- vergoed krijgen voor de lamp. De inboedelverzekering biedt namelijk dekking voor nieuwwaarde.

Dit is een voordeel van € 400,- voor de tegenpartij! Hoewel het gevoelsmatig niet helemaal goed voelt om de tegenpartij zelf naar zijn verzekeraar te laten gaan, kan het dus wel degelijk in zijn voordeel zijn. Wij zullen je daarom in zo'n geval toch adviseren om de schade bij de inboedelverzekeraar te claimen.

Meer artikelen hierover:

Verzekeren Inboedelverzekering Schade