09-10-2017

Omzetting van uw zorgverzekering bij Avéro Achmea/Nedasco naar ONVZ per 1 januari 2018

Omzetting van uw zorgverzekering bij Avéro Achmea/Nedasco naar ONVZ per 1 januari 2018

Bij de invoering van het zorgstelsel in 2006 hebben wij, nemassdeboer en Molenaar en Zwarthoed, besloten de handen ineen te slaan om met Avéro Achmea te onderhandelen over collectieve kortingen. Hierdoor hadden de zorgverzekeringen van Avéro Achmea een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Wat gaat er veranderen?
Achmea gaat flink ingrijpen. De samenwerking met Nedasco is per 1 januari 2018 beëindigd. Dit betekent dat Achmea vanaf die datum zelf weer de administratie gaat voeren over de zorgverzekeringen. De dekking van de Avéro Achmea zorgverzekeringen zal worden verlaagd en alle kortingen zullen komen te vervallen. De merknaam Avéro Achmea zal uiteindelijk verdwijnen.

Wat gebeurt er als we niets doen?

 • Hogere premie als gevolg van de verwachte premieverhoging;
 • Hogere premie als gevolg van het vervallen van alle kortingen;
 • Verslechtering van dekkingen;
 • Omzetting van de administratie van Nedasco naar Achmea;
 • Achmea zet in op besparing en sturing op keuze voor zorgverleners;
 • Achmea kiest uitdrukkelijk voor zelfbediening en communicatie via internet;
 • Bij eventueel overstappen worden opnieuw gezondheidsvragen gesteld (medische selectie)
   

Goed nieuws! Welke actie hebben wij ondernomen?
Al deze negatieve wijzigingen hebben ons doen besluiten op zoek te gaan naar een geschikte zorgverzekeraar. Na een uitgebreide marktverkenning is ONVZ als beste naar voren gekomen. Doordat Avéro Achmea de samenwerking met Nedasco heeft beëindigd, bestaat er nu eenmalig de kans om collectief over te stappen naar ONVZ. Dit betekent dat alle zorgverzekeringen bij Avéro Achmea/Nedasco worden omgezet naar vergelijkbare verzekeringen bij ONVZ, zonder medische vragen, met behoud van korting.
 
Over ONVZ
ONVZ is een zuivere restitutieverzekeraar. Dit betekent dat u optimale vrijheid heeft in de keuze voor arts, specialist of andere zorgverleners. Uit onafhankelijk onderzoek van GfK blijkt dat van alle verzekeraars ONVZ het meest door verzekerden wordt vertrouwd. Lees hier meer over op onvz.nl
 
Daarnaast voert ONVZ, anders dan de meeste verzekeraars, geen zogenoemd preferentiebeleid voor geneesmiddelen. ONVZ vindt het belangrijk dat u samen met uw arts (of andere voorschrijver) kunt kiezen voor het geneesmiddel dat voor u het beste werkt. Dit hoeft dus niet altijd het goedkoopste geneesmiddel te zijn.

Wat betekent dit voor u?

 • Volgende week ontvangt u de mededeling van Nedasco;
 • Uiterlijk 12 november worden de nieuwe zorgpremies voor 2018 gepubliceerd;
 • In november ontvangt u de zorgverzekeringspolis van ONVZ voor het verzekeringsjaar 2018;
 • U ontvangt van ONVZ uw nieuwe zorgpas;
 • De keuze van het pakket bij ONVZ is gebaseerd op uw huidige dekking bij Avéro Achmea, de dekking van ONVZ is niet altijd exact gelijk;
 • Er worden geen medische en/of gezondheidsvragen gesteld. Iedereen mag over naar het voorgestelde pakket ongeacht uw gezondheidstoestand en of u al in behandeling bent;
 • De betalingswijze blijft ongewijzigd;
 • Wij hebben aantrekkelijke kortingen voor u bedongen. Deze bedragen 8% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen;
 • Wij blijven uw adviseur waar u met al uw vragen terecht kunt;


Collectief ‘Vitaal Waterland’
Onder de naam Vitaal Waterland is een collectieve regeling getroffen met ONVZ. Deze korting is voor iedereen van toepassing. Omdat collectieve kortingen steeds meer onder druk staan vanuit de overheid, zullen deze de komende jaren waarschijnlijk stapsgewijs worden afgebouwd tenzij er een actief vitaliteitsbeleid wordt gevoerd. Binnen het Vitaal Waterland collectief willen wij daarom ook investeren in een vitaliteitsbeleid, om zo de korting te behouden.
 
Declaraties indienen
Declaraties voor behandelingen in 2017 kunt u tot 31 december 2020 blijven indienen en worden dan vergoed door Avéro Achmea/Nedasco. Voor uw gemak en overzicht adviseren wij u eventuele declaraties op korte termijn in te dienen.

Behandelingen vanaf 2018 kunt u bij ONVZ declareren. Dit kan online via MijnONVZ of bij ons op kantoor. U krijgt hier van ONVZ nog uitgebreide informatie over.
 
Medische machtigingen
Nedasco en ONVZ zijn overeen gekomen dat zij de medische machtigingen voor behandelingen onder de basisverzekering overnemen. Twijfelt u over uw machtiging? Neem dan contact op met één van onze adviseurs, zodat wij dit voor u na kunnen vragen.
 
Omzetting naar vergelijkbare producten bij ONVZ
In onderstaand overzicht kunt u zien naar welke zorgverzekeringen van ONVZ de Avéro Achmea zorgverzekeringen worden omgezet:
 

Avéro Achmea / NedascoONVZ
Basisverzekering NaturaBasisverzekering Restitutie
Basisverzekering RestitutieBasisverzekering Restitutie
IntroExtrafit + Wereldfit
StartBenfit + Wereldfit
RoyaalOptifit + Wereldfit
OptimaalOptifit + Wereldfit
ExcellentOptifit + Wereldfit
Tand StartTandfit A
Tand ExtraTandfit A
Tand RoyaalTandfit C
Tand ExcellentTandfit C
JongExtrafit + Wereldfit
Jong StudentenExtrafit + Wereldfit
Tandplus module ATandfit A
Tandplus module A+Tandfit A
Tandplus module BTandfit B
Tandplus module CTandfit C
Tandplus module DTandfit C


Meer informatie
U hoeft in principe niets te doen, uw verzekering wordt automatisch overgezet van Avéro Achmea naar ONVZ. De komende periode zullen wij u hierover uitgebreid informeren. Er komt een website waar u alles nog eens terug kunt lezen, waar de meest gestelde vragen en antwoorden worden geplaatst en waar u alle informatie over ONVZ kunt raadplegen.

Wij begrijpen dat u nog vragen kunt hebben en dat u graag met één van onze adviseurs wilt overleggen. Loop gerust eens bij ons binnen. Wij staan u graag te woord. In november en december houden wij avond- en zaterdagochtend openstellingen. Op 22 november aanstaande organiseren wij in samenwerking met Molenaar & Zwarthoed een inloopavond in het Pius-X gebouw. Hier zullen adviseurs van beide kantoren aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen via 0299-200999 of e-mailen aan zorg@nemassdeboer.nl

Bezwaar tegen de overstap naar ONVZ?
Wilt u van pakket of verzekeraar wijzigen? Of heeft u bezwaar tegen de overstap? Neem dan contact met ons op via 0299 200999 of loop bij ons binnen; nemassdeboer adviseert onafhankelijk uit meerdere kwaliteitsverzekeraars.
 
 

Vragen over je zorgverzekering? Neem contact met ons op: