Verzuim & WIA

Verzuim & WIA Beter Geregeld Module

Verzuim & WIA Beter Geregeld Module

Kostenbesparend
Volledig ontzorgd
Vijf sterren service

Advies van specialisten die u ontzorgen en uw belangen niet uit het oog verliezen.

Een boost voor uw verzuimmanagement met een gezonde mix maatregelen:
Verzuim & WIA Beter Geregeld dankzij de pro-actieve aanpak van nemassdeboer
De juiste verzekeringen in combinatie met adequate verzuimbegeleiding zorgen er voor dat uw werknemers niet aan hun lot worden overgelaten als zij arbeidsongeschikt raken. Kies voor de pro-actieve aanpak van nemassdeboer.
 

In 1 minuut een offerte verzuimverzekering aanvragen!

1. Advies & uitvoering

Onze zakelijk adviseurs (MKB specialisten) geven u een overall advies over het al dan niet afdekken van uw werknemersrisico’s. De conclusies en aanbevelingen worden met u doorgenomen waarna er samen kan worden besloten welke stappen er wanneer en door wie moeten worden genomen.

Waar kunt u op rekenen:

 • U krijgt advies op maat over de best passende verzekeringen voor uw werknemersrisico’s.
 • Wij vergelijken uw situatie, inclusief uw huidige verzekeringen, met de huidige marktstandaard inzake premie en voorwaarden.
 • Wij controleren uw situatie op overbodige dekkingen en verzekeringen.
 • Wij stellen vast of er een beter passende oplossing is om uw verzuimrisico’s af te dekken.
Uitvoering

Uw zakelijk adviseur verzorgt de uitvoering van het advies. Hij heeft kennis van de juiste procedures, controleert de ingangsdatums en dekkingen en vult alle formulieren voor u in. U hoeft zich dus nergens zorgen over te maken. Uw adviseur regelt alles tot in de puntjes tegen zo gunstig mogelijke condities. Daarbij zorgen wij de implementatie van ons Online Werkgeversportal.

2. Online Werkgeversportaal

nemassdeboer stelt  een Online Werkgeversportaal beschikbaar waar alle betrokken partijen die voor uw belang werken bij elkaar komen. Iedere partij heeft toegang tot de online portal en inzage in de voor hem benodigde zaken. Denk aan u als werkgever en uw salarisadministrateur. Daarnaast worden in de online werkgeversportal alle voor verzuimmangement relevante zaken actueel en nauwkeurig bijgehouden. Zo bent u altijd op de hoogte.

De voordelen:

 • Personeels-, verzuim- & verzekeringenregistratie in één online systeem
 • Actueel en nauwkeurig verzuimmanagement
 • Online Platform voor alle betrokken partijen

3. Onderhoud & beheer

Wij zorgen voor het doorlopende beheer van uw werknemersrisico’s. Regelmatig onderhouden wij contact met u en toetsen wij of er zich relevante wijzigingen in uw bedrijfssituatie hebben voorgedaan.

Waar kunt u op rekenen:

 • Periodiek overleg met uw zakelijk adviseur over ontwikkelingen in uw werknemerssituatie en benodigde revisie van de uitgevoerde oplossingen.
 • Wij volgen voor u de marktontwikkelingen (o.a. wet- en regelgeving) en nieuwe productontwikkelingen.
 • Wij informeren en instrueren verzekeraars over ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en relevante veranderingen binnen uw bedrijf.
 • De premie en condities van uw verzekeringen worden periodiek uitgebreid vergeleken.
4. Verzuimbegeleiding & Casemanagement

Verzuim? U ontvangt de beste service. Uw zakelijk adviseur en Register casemanager worden direct betrokken en onze verzuimafdeling richt zich volledig op het behandelen van verzuimschades. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en wordt re-integratie tijdig en zorgvuldig behandeld.

Waar kunt u op rekenen:

 • Optreden als adviseur en vraagbaak bij (dreigend) verzuim;
 • In behandeling nemen en uitkeren van verzuimschades;
 • Het aansprakelijk stellen van derden en verhalen van verzuimschades;
 • Het inschakelen, regisseren en coördineren van externe deskundigen; 
 • Het controleren van ingenomen standpunten en toetsing aan polisvoorwaarden, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gedragscodes;
 • Het bewaken van de voortgang van verzuimdossiers;

5. Register casemanager

Uw Register casemanager heeft alle kennis van de sociale wetgeving. Hij voert de regie en is de spil tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer. Hij pakt knelpunten tijdens het re-integratieproces aan en adviseert uw onderneming. Kortom: uw Register casemanager zorgt ervoor dat de schadelast voor uw onderneming zo beperkt mogelijk blijft!

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij nemen contact met u op:
Hans de Boer
Hans de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Job Kwakman
Job Kwakman
stuur email
Tel 0299-200999
Karina Bont
Karina Bont
stuur email
Tel 0299-200999
Miranda Zwarthoed
Miranda Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Jan de Boer
Jan de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Dick Zwarthoed
Dick Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Karhof
Nico Karhof
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Binken
Nico Binken
stuur email
Tel 0299-200999
Fred Oudhuis
Fred Oudhuis
stuur email
Tel 0229-544333
Donny de Vos
Donny de Vos
stuur email
Tel 0229-544333
Gijs Laan
Gijs Laan
stuur email
Tel 0229-544333
Het verzuim & WIA team