18-12-2019

Bedenktijd rond de feestdagen

Bedenktijd rond de feestdagen

De kerstperiode staat voor de deur. Die leidt tot enige onduidelijkheid bij het berekenen van de bedenktijd. Wij helpen u graag met een overzicht voor de berekening van de bedenktijd.

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen. Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:
 

  • Die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • Zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

 


Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt de Goede Vrijdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide kerstdagen, de Nieuwjaarsdag, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. Per besluit is 27 december 2019 gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.
 

Koopakte ter hand
gesteld op:
 Laatste dag
bedenktijd:
 
Woensdag18 december 2019Maandag23 december 2019
Donderdag19 december 2019Maandag23 december 2019
Vrijdag20 december 2019Dinsdag24 december 2019
Zaterdag21 december 2019Dinsdag24 december 2019
Zondag22 december 2019Maandag30 december 2019
Maandag23 december 2019Maandag30 december 2019
Dinsdag24 december 2019Dinsdag31 december 2019
Woensdag25 december 2019Dinsdag31 december 2019
Donderdag26 december 2019Dinsdag31 december 2019
Vrijdag27 december 2019Dinsdag31 december 2019
Zaterdag28 december 2019Dinsdag31 december 2019
Zondag29 december 2019Donderdag2 januari 2020
Maandag30 december 2019Donderdag2 januari 2020
Dinsdag31 december 2019Vrijdag3 januari 2020
Woensdag1 januari 2020Maandag6 januari 2020
Donderdag2 januari 2020Maandag6 januari 2020
Vrijdag3 januari 2020Dinsdag7 januari 2020

 

Meer artikelen hierover:

Woning kopen Woning verkopen