ZZP Goed Geregeld

ZZP Beter Geregeld

ZZP Beter Geregeld

Je loopt als ZZP-er méér risico dan je misschien zelf beseft. Voorkom dat en laat je goed adviseren door de zakelijk adviseurs van nemassdeboer.

De vrijheid van zelf je eigen zaken regelen als ZZP-er is het mooist wat er is.
1. Advies en uitvoering

Onze zakelijk adviseurs (ZZP Specialisten) geven u een overall advies over het al dan niet afdekken van de risico’s. Met u worden onze conclusies en aanbevelingen besproken en komen we samen tot de beslissing welke stappen wanneer en door wie moeten worden genomen.

Uw adviseur verzorgt de uitvoering van het advies. Alle zaken zoals ingangsdatums, dekkingen,  formulieren, procedures en controles worden voor u uitgevoerd. Zodat alles tegen zo gunstig mogelijke condities tot in de puntjes wordt gerealiseerd en u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Waar kunt u op rekenen?

 • U krijgt advies op maat over de best passende oplossingen voor uw specifieke situatie.
 • Wij vergelijken uw situatie inclusief uw huidige verzekeringen met de huidige marktstandaard inzake premie en voorwaarden.
 • Wij controleren uw situatie op overbodige dekkingen en verzekeringen.
 • Wij stellen vast of er een beter passende oplossing is om uw risico's af te dekken.
2. Onderhoud & beheer

Wij zorgen voor het doorlopende beheer van uw financiële situatie en verzekeringsoplossingen. Regelmatig onderhouden wij contact met u (en derden) en toetsen wij of er zich  relevante wijzigingen in uw (bedrijfs)situatie hebben voorgedaan.

Waar kunt u op rekenen?

 • Periodiek overleg met uw adviseur over ontwikkelingen in uw (bedrijfs)situatie en evt. benodigd revisie van de uitgevoerde oplossingen;
 • Wij volgen voor u de marktontwikkelingen en nieuwe productontwikkelingen;
 • Wij informeren en instrueren verzekeraars over ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en relevante veranderingen binnen uw bedrijf;
 • De premie en condities van uw verzekeringen worden periodiek uitgebreid vergeleken;
3. Schadebehandeling & Belangenbehartiging

Schade? U ontvangt de beste service. Uw adviseur wordt betrokken bij de schadebehandeling en wij hebben een aparte schadeafdeling die zich volledig richten op het behandelen van schades. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en worden schades tijdig en zorgvuldig behandeld.

Waar kunt u op rekenen?

 • Optreden als adviseur en vraagbaak bij (dreigende) schades;
 • In behandeling nemen en uitzetten van schades bij de juiste verzekeraars en partijen;
 • Het aansprakelijk stellen van derden en verhalen van schades;
 • Het inschakelen, regisseren en coördineren van externe deskundigen zoals verzekeraars, expertisebureaus, advocaten, huurder, herstellers en betrokkenen;
 • Het controleren van ingenomen standpunten en toetsing aan polisvoorwaarden, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gedragscodes;
 • Het bewaken van de voortgang van schadedossiers;
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met ons.
Karina Bont
Karina Bont
stuur email
Tel 0299-200999
Jan de Boer
Jan de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Job Kwakman
Job Kwakman
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Binken
Nico Binken
stuur email
Tel 0299-200999
Hans de Boer
Hans de Boer
stuur email
Tel 0299-200999
Miranda Zwarthoed
Miranda Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Nico Karhof
Nico Karhof
stuur email
Tel 0299-200999
Dick Zwarthoed
Dick Zwarthoed
stuur email
Tel 0299-200999
Donny de Vos
Donny de Vos
stuur email
Tel 0229-544333
Gijs Laan
Gijs Laan
stuur email
Tel 0229-544333
Fred Oudhuis
Fred Oudhuis
stuur email
Tel 0229-544333
Onze zakelijk adviseurs