Over nemassdeboer

Over nemassdeboer

47 enthousiaste medewerkers
5 specialistische afdelingen
3 vestigingen
63 jaar ervaring

UW FINANCIELE ZAKEN UITSTEKEND GEREGELD.

nemassdeboer biedt hoogwaardige financiële dienstverlening. Dit doen wij aan particulieren in Noord-Holland en aan bedrijven in heel Nederland. Met specialisten op elk vakgebied wordt een grote mate van service verleend. Het streven hierbij is om u te ontzorgen. 

Wij staan u terzijde bij al uw financiële beslissingen rondom huis & hypotheek, (bedrijfs)verzekeren, ondernemen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 

WAAR WIJ VOOR STAAN

'Uw financiele zaken uitstekend geregeld'.

Wij zijn een financieel dienstverlener met een sterke identiteit en reputatie. Wij adviseren particulieren en bedrijven die kiezen voor persoonlijke dienstverlening in een moderne jas. Wij werken voor u. Dit houdt in dat wij ons, 100% onafhankelijk, volledig richten op uw belangen.

WAAR WIJ IN GELOVEN

'Grip op uw financiele zaken'.

Een mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, om te ondernemen en om doelen te verwezenlijken. Veilige ruimte, waarop u kunt bouwen en vertrouwen. nemassdeboer helpt u om die ruimte te creëren.

Elke ondernemer zou grip moeten hebben op zijn financiële zaken. Wij geloven er in dat goed geadviseerde ondernemers meer grip hebben op hun risico's, meer ondernemersvermogen opbouwen en beschikken over meer vertrouwen ten aanzien van hun toekomst. Goed geadviseerde bedrijven hebben inzicht in hun risico's, hebben adequate voorzieningen getroffen en weten hoe ze risico's beheersbaar kunnen houden.

Laat ons uw financiele zaken beheren zodat u met een gerust gevoel kunt focussen op uw primaire activiteiten.
 
ONZE KLANTEN

Onze cliëntenportefeuille is zeer divers; particulieren, zzp’ers en bedrijven. Wij adviseren bedrijven in bijna alle denkbare branches, van detailhandel tot groothandel en van IT tot bouwnijverheid. De omvang van de ondernemingen varieert sterk; tussen 0 en 300 medewerkers.

Onze diensten zijn gerelateerd aan elkaar en via specialisten op elk vakgebied kan een grote mate van service worden verleend. Het streven hierbij is om u als klant te ontzorgen.

Om direct contact en gespecialiseerde kennis goed in te zetten is de organisatie opgedeeld in afdelingen. Aan elke klant-/productgroep is een team gekoppeld. Zo heeft u direct contact en altijd vaste aanspreekpunten. Door onze omvang is specialistische kennis aanwezig en kan deze efficiënt worden ingezet.

PARTICULIER OF BEDRIJFSMATIG VASTGOED

nemassdeboer heeft in de omgeving Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Omstreken als geen ander inzicht en ervaring in de onroerendgoedmarkt. nemassdeboer beschikt over alle beroepskwalificaties voor de particuliere en zakelijke markt. Wij staan garant voor een breed geaccepteerde objectieve en realistische taxatie én verkoop of aankoop van uw woning of bedrijfspand.

DIVERZ!

nemassdeboer is mede-initiatiefnemer én oprichter van Diverz! Assuradeuren. DiVerz! staat voor ‘diensten en verzekeringen’ en is een gevolmachtigd verzekeringsbedrijf.

Diverz heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht om het verzekeringsbedrijf zelfstandig uit te oefenen. Binnen dit aan nemassdeboer gelieerde verzekeringsbedrijf worden voor meer dan 3.000 zakelijke en 35.000 particuliere klanten in Noord-Holland de verzekeringen beheerd.
 
Binnen Diverz! wordt kennis gedeeld, worden efficiënte administratieve werkprocessen ontworpen, worden innovatieve producten ontwikkeld en inkoopkrachten bij verzekeraars en dienstverleners gebundeld. nemassdeboer/Diverz! betekent voor u korte lijnen, één centraal aanspreekpunt, gespecialiseerde kennis, volumevoordelen én moderne klantgerichte processen!

Gevolmachtigd Agent

DiVerz! heeft de bevoegdheid om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Voordelen voor u:
 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf.
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling.
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld.
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken.
 • Op de website www.diverz.nl wordt deze werkwijze nader toegelicht.
Protocol Volmacht

Ons kantoor is gevolmachtigd agent hetgeen betekent dat wij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis staat vermeld voor wie van de verzekeraars wij ons werk doen.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal. DiVerz! is bereikbaar via ons centrale nummer 088-2340900.

Volmacht verzekeraars

DiVerz is gevolmachtigd namens:

 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
 • Nationale Nederlanden N.V.
 • De Amersfoortse N.V.
 • Reaal verzekeringen N.V.
 • Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Das Rechtsbijstandverzekeringen N.V.
 • Arag Rechtsbijstandsverzekeringen N.V.
 • Allianz Global Assistance N.V.
 • Europeesche verzekeringen N.V.
 • Samenwerking Glas
Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal dhr. M. Knaapen uitsluitend en alleen de belangen van DiVerz! behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever(s).

Klacht DiVerz!

Een klacht kunt u indienen via info@nemassdeboer.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) in behandeling nemen. Voorwaarden en productwijzers zoals die door DiVerz! worden gebruikt, verwijzen wij naar de site van www.diverz.nl. Wij nemen iedere klacht serieus, en zullen deze op waarde inschatten en behandelen. Over het verloop zullen wij u informeren.

Klacht indienen

Algemene voorwaarden

Op onze diensten en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Dienstverleningsdocument/dienstenwijzer

Per 1 juli is het dienstverleningsdocument/dienstenwijzer ingevoerd. Dit document maakt het voor consumenten mogelijk om vooraf inzage te verkrijgen in diensten en de daaraan verbonden kosten. Zie hieronder onze dienstverleningsdocumenten voor onze vestiging Slotplein 17, Purmerend en Julianaweg 208B, Volendam: