Over nemassdeboer

Over nemassdeboer

44 enthousiaste medewerkers
5 specialistische afdelingen
3 vestigingen
63 jaar ervaring

UW FINANCIELE ZAKEN UITSTEKEND GEREGELD.

nemassdeboer biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan particulieren en bedrijven. Met specialisten op elk vakgebied kan een grote mate van service worden verleend. Het streven hierbij is om u te ontzorgen. Wij bieden de volgende diensten; verzekeren, hypotheken, bankzaken, financiële planning, pensioenen en makelaardij.

Wij staan u terzijde bij al uw financiële beslissingen rondom wonen, werken, ondernemen, trouwen, kinderen, sparen, beleggen, schenken, erven, pensioen, overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

WAAR WIJ VOOR STAAN

'Uw financiele zaken uitstekend geregeld'.

Wij zijn een regionale financieel dienstverlener met een sterke identiteit. Wij adviseren mensen die kiezen voor persoonlijke dienstverlening in een moderne jas. Wij werken voor onze klanten. Dit houdt in dat wij ons, 100% onafhankelijk, volledig richten op uw belangen.

WAAR WIJ IN GELOVEN

'Grip op uw financiele zaken'.

Een mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, om te ondernemen en om doelen te verwezenlijken. Veilige ruimte, waarop je kunt bouwen en vertrouwen. nemassdeboer helpt u om die ruimte te creëren.

Elke ondernemer zou grip moeten hebben op zijn financiële zaken. Wij geloven er in dat goed geadviseerde bedrijven meer grip hebben op hun risico's, meer ondernemersvermogen opbouwen en beschikken over meer vertrouwen ten aanzien van hun toekomst. Deze bedrijven hebben inzicht in hun risico's, hebben adequate voorzieningen getroffen en weten hoe ze risico's beheersbaar kunnen houden.
 
ONZE KLANTEN

Onze cliëntenportefeuille is zeer divers; particulieren, zzp’ers en bedrijven. Wij adviseren bedrijven in bijna alle denkbare branches, van detailhandel tot groothandel en van IT tot bouwnijverheid. De omvang van de ondernemingen varieert sterk; tussen 0 en 300 medewerkers.

Onze diensten zijn gerelateerd aan elkaar en via specialisten op elk vakgebied kan een grote mate van service worden verleend. Het streven hierbij is om u als klant te ontzorgen.

Om direct contact en gespecialiseerde kennis goed in te zetten is de organisatie opgedeeld in afdelingen. Aan elke klant-/productgroep is een team gekoppeld. Zo heeft u direct contact en altijd vaste aanspreekpunten. Door onze omvang is specialistische kennis aanwezig en kan deze efficiënt worden ingezet.

PARTICULIER OF BEDRIJFSMATIG VASTGOED

nemassdeboer heeft in de omgeving Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Omstreken als geen ander inzicht en ervaring in de onroerendgoedmarkt. nemassdeboer beschikt over alle beroepskwalificaties voor de particuliere en zakelijke markt. Wij staan garant voor een breed geaccepteerde objectieve en realistische taxatie én verkoop of aankoop van uw woning of bedrijfspand.

DIVERZ!

nemassdeboer is mede-initiatiefnemer én oprichter van Diverz! Assuradeuren. DiVerz! staat voor ‘diensten en verzekeringen’ en is een gevolmachtigd verzekeringsbedrijf.

Diverz heeft van een groot aantal verzekeraars een volmacht om het verzekeringsbedrijf zelfstandig uit te oefenen. Binnen dit aan nemassdeboer gelieerde verzekeringsbedrijf worden voor meer dan 3.000 zakelijke en 35.000 particuliere klanten in Noord-Holland de verzekeringen beheerd.
 
Binnen Diverz! wordt kennis gedeeld, worden efficiënte administratieve werkprocessen ontworpen, worden innovatieve producten ontwikkeld en inkoopkrachten bij verzekeraars en dienstverleners gebundeld. nemassdeboer/Diverz! betekent voor u korte lijnen, één centraal aanspreekpunt, gespecialiseerde kennis, volumevoordelen én moderne klantgerichte processen!

Gevolmachtigd Agent

DiVerz! heeft de bevoegdheid om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Voordelen voor u:
 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf.
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling.
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld.
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken.
 • Op de website www.diverz.nl wordt deze werkwijze nader toegelicht.
Protocol Volmacht

Ons kantoor is gevolmachtigd agent hetgeen betekent dat wij namens en voorrekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis staat vermeld voor wie van de verzekeraars wij ons werk doen.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal. DiVerz! is bereikbaar via ons centrale nummer 0299-200999.

Volmacht verzekeraars

Wij zijn gevolmachtigd namens:

 • ASR Schadeverzekering N.V.
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
 • Nationale Nederlanden N.V.
 • De Amersfoortse N.V.
 • Reaal verzekeringen N.V.
 • Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V.
 • Das Rechtsbijstandverzekeringen N.V.
 • Arag Rechtsbijstandsverzekeringen N.V.
 • Allianz Global Assistance N.V.
 • Europeesche verzekeringen N.V.
 • Samenwerking Glas
Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal dhr. B. Meijboom, uitsluitend en alleen de belangen van DiVerz! behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever(s).

Klacht DiVerz!

Een klacht kunt u indienen via info@nemassdeboer.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) in behandeling nemen. Voorwaarden en productwijzers zoals die door DiVerz! worden gebruikt, verwijzen wij naar de site van www.diverz.nl. Wij nemen iedere klacht serieus, en zullen deze op waarde inschatten en behandelen. Over het verloop zullen wij u informeren.

Klacht indienen

Algemene voorwaarden

Op onze diensten en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Dienstverleningsdocument/dienstenwijzer

Per 1 juli is het dienstverleningsdocument/dienstenwijzer ingevoerd. Dit document maakt het voor consumenten mogelijk om vooraf inzage te verkrijgen in diensten en de daaraan verbonden kosten. Zie hieronder onze dienstverleningsdocumenten voor onze vestiging Slotplein 17, Purmerend en Edammerweg 14, Volendam: