07-05-2019

Extra dekking op je doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance

Extra dekking op je doorlopende reis- en annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance

Helaas lijkt het alsof je het steeds vaker hoort op het journaal: natuurrampen of terreuraanslagen. Het kan zomaar je vakantie(plannen) kruisen. Heb je een doorlopende reisverzekering bij Allianz Global Assistance? Dan kun je deze verzekering uitbreiden met de extra dekking Terreuraanslagen en natuurrrampen.

Met de dekking Terreuraanslagen & Natuurrampen ben je verzekerd voor enkele specifieke ernstige gebeurtenissen. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

  •  Natuurrramp
  •  Terreuraanslag
  •  Wijziging van het reisdavies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken


De dekking geldt alleen als er sprake is van een ernstige situatie. De maatschappij beoordeelt per geval of daar sprake van is. Daarbij gaat zij uit van de volgende uitgangspunten:

  • De boekingsdatum van de reis ligt voor de gebeurtenis.
  • Het vertrek naar de bestemming ligt binnen 30 dagen na de gebeurtenis.

Wanneer de maatschappij dekking biedt, staat dit vermeld op haar website.

Natuurramp
Onder een natuurramp vallen de volgende gebeurtenissen:

  • Aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter of groter.
  • Orkaan, tyfoon of een cycloon met een kracht van 4 of 5 op de schaal Saffir-Simpson.
  • Vulkaanuitbarsting met een Volcanic Explositivty Index (VEI) van 5 of zwaarder.


Terreuraanslagen
In het geval van een terreuraanslag waarbij doden of gewonden vallen, biedt Allianz Global Assistance altijd dekking. Is er een dreiging van een terreuraanslag? Dan moet een officiele instantie in het gebied het hoogste risico-niveau hebben afgekondigd. Het niveau is vergelijkbaar met minimaal niveau 5 (kritiek) van de Nationaal Coördinator Terrorisembestrijding en Veiligheid (NCTV).

Reisadvies Buitenlandse Zaken
Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is vooral van toepassing bij zogenaamde molest (dus oorlog, volksopstanden en overige geweldsdreiging). Bij molest bepaalt de maatschappij of er dekking is aan de hand van de kleurcoderingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Reist een verzekerde naar of door een gebied, waarvan BuZa de codering wijzigt van Groen of Geel naar Oranje of Rood? Dan geeft de maatschappij dekking als het op haar site staat. 

De dekking geldt voor het direct getroffen gebied. Een terreuraanslag in Barcelona zal geen dekking bieden voor een reis naar Valencia. De maatschappij zal per gebeurtenis zo nauwkeurig mogelijk beschrijven voor welk gebied zij dekking biedt. Deze informatie zal worden gepubliceerd op de website van de maatschappij. Als er ook dekking is volgens een andere verzekering, bijvoorbeeld het Calamiteitenfonds, dan kan de maatschappij het besluit om dekking te bieden opheffen.

Ook dit jaar heeft onderzoeksbureau moneyview de prijs en kwaliteit van reisverzekeringen onderzocht. De Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance scoort 5 sterren op het gebied van voorwaarden. De kwaliteit van de dekking behoort daarmee tot de beste in Nederland. Moneyview onderzocht de voorwaarden en kwaliteit van in totaal 38 verzekeraars.

Meer artikelen hierover:

Verzekeren Reisverzekering